Vợt cầu lông Tenway Power Tec 600

Vợt cầu lông Tenway Power Tec 600

930.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 77

Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 77

520.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 88

Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 88

650.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Hispeed S20

Vợt cầu lông Tenway Hispeed S20

1.050.000đ
 • Specs
  85g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Aero Tec 100

Vợt cầu lông Tenway Aero Tec 100

540.000đ
 • Specs
  86g 4UG2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Master NS500

Vợt cầu lông Tenway Master NS500

890.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Airblade 700

Vợt cầu lông Tenway Airblade 700

730.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 99

Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 99

520.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  8.5 Medium
 • Max Tension
  33lbs-14kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Power 950

Vợt cầu lông Tenway Nano Power 950

580.000đ
 • Specs
  85g 4U-G2
 • Balance
  285
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Yonex Arcsaber FD

Vợt cầu lông Yonex Arcsaber FD

Liên hệ
Giảm giá
Vợt cầu lông VS Turbo 125A

Vợt cầu lông VS Turbo 125A

660.000đ
Vợt cầu lông VS Turbo 125B

Vợt cầu lông VS Turbo 125B

Liên hệ