Vợt cầu lông Apacs Slayer 99

Vợt cầu lông Apacs Slayer 99

1.970.000đ
HOT
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  Stiff (7.5)
 • Max Tension
  33lbs - 15kg
Vợt cầu lông Apacs Ziggler LHI

Vợt cầu lông Apacs Ziggler LHI

2.220.000đ
Mới
 • Specs
  84g +/- 2 (4U-G2)
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  Medium Stiff (8.5 - 9)
 • Max Tension
  38 lbs - 17kg
Vợt cầu lông Apacs Stardom Pro

Vợt cầu lông Apacs Stardom Pro

2.320.000đ
Mới
 • Specs
  86g (4U-G2)
 • Balance
  288mm
 • Stiffness
  Medium (9.0)
 • Max Tension
  38 lbs - 17kg
Vợt cầu lông Apacs Lethal 80

Vợt cầu lông Apacs Lethal 80

1.870.000đ
Nổi bật
 • Specs
  88g +/- 2 (3U-G2)
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  Stiff (7.5)
 • Max Tension
  45lbs - 20kg
Vợt cầu lông Apacs Tantrum 500

Vợt cầu lông Apacs Tantrum 500

2.870.000đ
HOT
 • Specs
  88g +/- 2 (3U-G2)
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  Medium Stiff
 • Max Tension
  38 lbs - 17kg
Vớt cầu lông Apacs Training W-180

Vớt cầu lông Apacs Training W-180

Liên hệ
Vợt cầu lông Apacs Blend Pro

Vợt cầu lông Apacs Blend Pro

2.220.000đ
Mới
 • Specs
  87 ± 2g 3U-G2
 • Balance
  295mm
 • Stiffness
  8.5(Medium)
 • Max Tension
  38lbs - 17kg
Vợt cầu lông Apacs Ferocious 10

Vợt cầu lông Apacs Ferocious 10

1.150.000đ
Mới
 • Balance
  290 mm
Vợt cầu lông Apacs Stardom 100

Vợt cầu lông Apacs Stardom 100

1.300.000đ
Mới
 • Balance
  290 mm
Vợt cầu lông Apacs Ferocious Lite

Vợt cầu lông Apacs Ferocious Lite

1.250.000đ
Mới
 • Balance
  290 mm
Vợt cầu lông Apacs Sensuous 10

Vợt cầu lông Apacs Sensuous 10

1.010.000đ
 • Balance
  290 mm
Vợt cầu lông Apacs Virtuoso Light

Vợt cầu lông Apacs Virtuoso Light

1.000.000đ
 • Balance
  290 mm