Vợt kiểm soát

Vợt cầu lông Tenway Woven 800

Vợt cầu lông Tenway Woven 800

1.140.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Vortex 88

Vợt cầu lông Tenway Vortex 88

960.000đ
 • Specs
  85g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Master NS500

Vợt cầu lông Tenway Master NS500

890.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Airblade 700

Vợt cầu lông Tenway Airblade 700

730.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Woven Tech 880

Vợt cầu lông Tenway Woven Tech 880

990.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 99

Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 99

520.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  8.5 Medium
 • Max Tension
  33lbs-14kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Master 990

Vợt cầu lông Tenway Nano Master 990

670.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Power 950

Vợt cầu lông Tenway Nano Power 950

580.000đ
 • Specs
  85g 4U-G2
 • Balance
  285
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Apacs Slayer 99

Vợt cầu lông Apacs Slayer 99

1.970.000đ
HOT
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  Stiff (7.5)
 • Max Tension
  33lbs - 15kg
Vợt cầu lông Apacs Stardom Pro

Vợt cầu lông Apacs Stardom Pro

2.320.000đ
Mới
 • Specs
  86g (4U-G2)
 • Balance
  288mm
 • Stiffness
  Medium (9.0)
 • Max Tension
  38 lbs - 17kg
Vợt cầu lông Apacs Tantrum 500

Vợt cầu lông Apacs Tantrum 500

2.870.000đ
HOT
 • Specs
  88g +/- 2 (3U-G2)
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  Medium Stiff
 • Max Tension
  38 lbs - 17kg
Vợt cầu lông Victor Jetspeed S10

Vợt cầu lông Victor Jetspeed S10

Liên hệ
Mới