Vợt cầu lông Tenway Power Tec 900

Vợt cầu lông Tenway Power Tec 900

900.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Airblade 300

Vợt cầu lông Tenway Airblade 300

810.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway X Force

Vợt cầu lông Tenway X Force

900.000đ
 • Specs
  85g 4U-G2
 • Balance
  295mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Power Tec 1000

Vợt cầu lông Tenway Power Tec 1000

1.180.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  300mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Frame 600

Vợt cầu lông Tenway Nano Frame 600

570.000đ
 • Specs
  87g 3U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Woven 800

Vợt cầu lông Tenway Woven 800

1.140.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Vortex 88

Vợt cầu lông Tenway Vortex 88

960.000đ
 • Specs
  85g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Apacs Ziggler LHI

Vợt cầu lông Apacs Ziggler LHI

2.220.000đ
Mới
 • Specs
  84g +/- 2 (4U-G2)
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  Medium Stiff (8.5 - 9)
 • Max Tension
  38 lbs - 17kg
Vợt cầu lông Apacs Lethal 80

Vợt cầu lông Apacs Lethal 80

1.870.000đ
Nổi bật
 • Specs
  88g +/- 2 (3U-G2)
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  Stiff (7.5)
 • Max Tension
  45lbs - 20kg
Vợt cầu lông Apacs Tantrum 500

Vợt cầu lông Apacs Tantrum 500

2.870.000đ
HOT
 • Specs
  88g +/- 2 (3U-G2)
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  Medium Stiff
 • Max Tension
  38 lbs - 17kg
Vợt cầu lông Yonex Voltric 10 DG

Vợt cầu lông Yonex Voltric 10 DG

2.020.000đ
 • Specs
  88g +/- 2 (3U-G5)
 • Balance
  305mm
 • Stiffness
  Stiff
 • Max Tension
  35 lbs - 15,5kg
Vợt cầu lông Yonex Voltric Z Force II Lin Dan - Legends' Vision

Vợt cầu lông Yonex Voltric Z Force II Lin Dan - Legends' Vision

Liên hệ
Mới