Vợt cầu lông Tenway Power Tec 600

Vợt cầu lông Tenway Power Tec 600

930.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 77

Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 77

520.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 88

Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 88

650.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Hispeed S20

Vợt cầu lông Tenway Hispeed S20

1.050.000đ
 • Specs
  85g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Aero Tec 100

Vợt cầu lông Tenway Aero Tec 100

540.000đ
 • Specs
  86g 4UG2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Power Tec 900

Vợt cầu lông Tenway Power Tec 900

900.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Airblade 300

Vợt cầu lông Tenway Airblade 300

810.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Master NS500

Vợt cầu lông Tenway Master NS500

890.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Airblade 700

Vợt cầu lông Tenway Airblade 700

730.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  285mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Victor Jetspeed S10

Vợt cầu lông Victor Jetspeed S10

Liên hệ
Mới
Vợt cầu lông Victor Arrowspeed 11

Vợt cầu lông Victor Arrowspeed 11

1.980.000đ
 • Specs
  88g +/-2 (3U-G5) 
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  Stiff 
 • Max Tension
  28lbs - 12,5kg
Vợt cầu lông Victor Bravesword 12

Vợt cầu lông Victor Bravesword 12

Liên hệ